Комісія із захисту соціально-економічних прав студентів функціонує з метою здійснення захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів своїх членів з метою реалізації завдань профспілки та її статутних цілей.
Комісія:
1) одержує від профспілкових органів (комісій та ін.) інформацію, необхідну для роботи комісії;
2) має право делегувати представників своєї комісії для участі у роботі інших комісій профспілкового комітету, кандидатури яких розглядаються головою профспілки студентів ЧНУ; 
3) у разі необхідності залучає до проведення необхідних заходів профспілковий актив, працівників профспілкових органів, кваліфікованих спеціалістів;
4) має право звертатися до адміністрації університету та його підрозділів для отримання необхідної інформації;
5) постійно проводить контроль функціонування закладів харчування які розташовані на територіях навчальних корпусів, гуртожитків ЧНУ та якості харчування у них;
6) систематично проводить опитування студентів щодо проблемних питань навчального процесу, якості харчування, умов проживання у гуртожитках ЧНУ;
7) веде облік соціально-незахищених категорій студентів;
8) координує та оформляє всі види допомог додатково до стипендії;
9) контролює за стипендіальним забезпеченням студентів та студентів які належать до пільгових категорій;
10) контролює надходження та своєчасну виплату коштів для студентів-сиріт;
11) проводить правове навчання профоргів груп;
12) оформлює профспілкові квитки та картки членів профспілки;
13) готує проекти відповідних документів за напрямами роботи і вносить їх на розгляд профкому;
14) вносить пропозиції профкому щодо заохочення профспілкового активу.
 
 
Житлово-побутова комісія функціонує з метою удосконалення організаційно-виховної роботи, забезпечення виконання студентами-мешканцями гуртожитків своїх обов'язків, захист їх прав і сприяння гармонійному розвитку особистості студента та підвищення його загальноосвітнього рівня.
Комісія:
1) здійснює контроль за поселенням студентів в гуртожитки та проживання протягом семестру;
2) проводить спільні рейди-перевірки гуртожитків із студрадами та дирекцією студмістечка для виявлення порушників «Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках ЧНУ»;
3) не менше одного разу у семестр проводить зустрічі з адміністрацією студмістечка та широко інформувати про результати перевірок;
4) перевіряє їдальні та буфети розташовані на території студмістечка;
5) здійснює співпрацю з студрадами згідно планів їх роботи на семестр.
6) пропагує, затверджує та організовує заходи щодо поліпшення роботи, зорієнтованої на покращення житлово-побутових умов студентів;
7) надає консультативну допомогу та інформує мешканців студмістечка про їх права та обов’язки;
8) вносить пропозиції профкому щодо заохочення профспілкового активу.
 
 
Інформаційна комісія функціонує з метою  пропагування роботи профспілки, для створення позитивного образу профспілки студентів та усіх її структурних складових, інформування студентства про діяльність профкому через друковані та Інтернет носії.
Комісія:
1) готує питання та  документацію до засідання президії та профкому з основних напрямків роботи комісії;
2) контролює виконання планів роботи комісій профкому;
3) інформує профбюро факультетів та підрозділів про прийняті рішення;
4) проводить роботи з мотивації профспілкового членства;
5) інформує студентів про діяльності профспілки;
6) оновлює  інформаційні профспілкові стенди  з висвітлення профспілкової роботи;
7) готує матеріали публікації в засоби масової інформації про роботу профкому;
8) оновлює та адмініструє веб-сайти профспілкового комітету в мережі Інтернет;
9) готує проекти відповідних документів за напрямами роботи і вносить їх на розгляд профкому (президії);
10) вносить пропозиції профкому щодо заохочення профспілкового активу.
 
 
Комісія з організаційно-масової роботи та спорту функціонує з метою створення умов для духовного розвитку особистості, задоволення культурних потреб, підвищення загальноосвітнього рівня, більш широкого залучення профспілкового активу до спорту та до участі в розробці та розгляді документів з організаційних питань.
Комісія:
1) діє з метою створення умов для духовного розвитку особистості, задоволення культурних потреб, підвищення загальноосвітнього рівня, організації відпочинку й дозвілля студентів;
2) пропагує, затверджує та організовує заходи щодо поліпшення роботи, зорієнтованої на культурні інтереси студентів;
3) веде пропагандистську і практичну діяльність, спрямовану на формування здорового способу життя;
4) виявляє турботу про розвиток аматорських талантів та уподобань, естетичний розвиток студентів, організовує роботу зі створення та діяльності колективів самодіяльної художньої творчості, клубних формувань, сприяє колективним відвідуванням театрів, концертів, кіно тощо;
5) організовує та проводить тематичні культурно-мистецькі заходи, конференції, свята, концерти, фестивалі, спектаклі, виставки творів професійного та аматорського мистецтва, організовує консультації та лекторії з різних галузей знань;
6) координує та спрямовує роботу культорганізаторів профспілкових груп, організовує для них інструктивні наради і семінари, узагальнює і поширює кращий досвід їхньої роботи;
7) готує проекти відповідних документів за напрямами роботи і вносить їх на розгляд профкому (президії);
8) аналізує та узагальнює дані статистичної звітності про профспілкове членство;
9) відповідає за ведення протоколів, іншого діловодства, формування й збереження архіву профкому;
10) аналізує спільно з іншими комісіями листи, заяви та скарги, які надійшли до профкому;
11) вносить пропозиції профкому щодо заохочення профспілкового активу.
 
 
"Університетський центр кар'єри" функціонує з метою допомоги студентам Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в пошуках роботи, формування якостей молодого фахівця та адаптація до сучасних вимог на ринку праці, формування тісних, суспільнозначимих традицій співпраці бізнесу та освіти.
 
 
Волонтерський рух "Крок назустріч" створений з метою залучення студентства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича до волонтерської рооти на благо суспільства. Саме у цій організації кожен студент університету може реалізувати себе як безкорисливого благодійника.
 
 
Студентський медіа-центр створений з метою розширення системи засобів масової інформації університету. В структуру Центру входять студентська газета "NewФормати", інформаційний відеожурнал "ПРОФline", студентське радіо "StudWave" та команда фотографів "Pro Flash". Робота медіа-центру полягає у швидкому та якісному донесенні необхідної, актуальної, достовірної інформації до студентської аудиторії.

 

 

Промо Студпрофком

Привітання відвідувачів сайту

Студентський актив

 • 10.jpg
 • 2.jpg
 • 13.jpg
 • 7.jpg
 • 15.jpg
 • 4.jpg
 • 8.jpg
 • 12.jpg
 • 6.jpg
 • 11.jpg
 • 1.jpg
 • 18.jpg
 • 9.jpg
 • 16.jpg
 • 3.jpg
 • 17.jpg
 • 5.jpg
 • 14.jpg

Статистика відвідувань

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counter Сьогодні 473
mod_vvisit_counter Цього тижня 856
mod_vvisit_counter Цього місяця 1093
mod_vvisit_counter Всього 925773

Online: 7
2019-12-03 23:56
Счетчик посещений

Корисні посилання